Samugheo afestat a su patronu Santu Sebastianu

Mia Immagine

Pulsanti abilitati per richiedere informazioni al B&B

Samugheo afestat a su patronu Santu Sebastianu

Fogu e Mamutzones Antigos de Samugheo

Fogos in onore de su patronu Santu Sebastianu in Samugheo, cuncordados dae sa leva 1984.

Sàbadu 19 de ghennàrgiu, comintzende dae is 18.30, paris cun is addòbios religiosos, in programma su foghilone e s’isfilada de is Mamutzones antigos.

Logòngiu.

Lunis, su 14 de ghennàrgiu de su 2019

L’articolo Samugheo afestat a su patronu Santu Sebastianu sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Mia Immagine

Pulsanti abilitati per richiedere informazioni al B&B