In Montresta foghilone mannu pro Santu Antoni de su fogu

Mia Immagine

Pulsanti abilitati per richiedere informazioni al B&B

In Montresta foghilone mannu pro Santu Antoni de su fogu

Su manifesteddu

Torrat in Montresta puru una de is festas prus sentidas in Sardigna, cussa pro Santu Antoni Para. In is pratzas de is biddas si cuncordant foghilones mannos e sa data marcat su comintzu de su carrasegare.

Mèrcuris 16 de ghennàrgiu, dae is 15.00, unu fogu mannu s’allumat in sa pratza de sa crèsia betza, acumpangiadu dae una chena, dae baddos e cantos.

Lunis, su 14 de ghennàrgiu de su 2019

L’articolo In Montresta foghilone mannu pro Santu Antoni de su fogu sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Mia Immagine

Pulsanti abilitati per richiedere informazioni al B&B